Mây thẻ: Ga 12

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-8-2021 – Thứ Ba Tuần 19 thường niên

Mang nhiều hoa trái (10-8-2021 – Thứ Ba Tuần 19 TN: Thánh Laurensô, phó tế tử Đạo) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-3-2021 – Thứ Hai Tuần Thánh

Ngày mai táng Thầy (29.3.2021 – Thứ Hai Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã được Người cho...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-3-2021 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Hạt lúa trơ trọi (21.3.2021 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B) Lời Chúa: Ga 12, 20-33 Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-8-2020 – Thứ Hai – Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

Mang nhiều hoa trái (10.8.2020 – Thứ Hai - Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-4-2020 – Thứ Hai Tuần Thánh

Ngày mai táng Thầy (06.4.2020 – Thứ Hai Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 12, 1-11 LIVE: Thứ Hai Tuần Thánh  Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày