Mây thẻ: Ga 11: 45-56

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-3-2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Chay

Chết thay cho dân (27.3.2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày