Mây thẻ: Ga 10: 32-42

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-3-2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay

Tôi là Con Thiên Chúa (26.3.2021– Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 10, 32-42 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-4-2020 – Thứ Sáu Tuần 5 MC

Tôi là Con Thiên Chúa (03.4.2020 – Thứ Sáu Tuần 5 MC) Lời Chúa: Ga 10, 32-42 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày