Mây thẻ: Ga 10: 27-30

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 12/5/2019

Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi (12.5.2019 – Chúa Nhật Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 27-30 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày