Mây thẻ: Ga 10: 1-10

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-4-2021 – Chúa Nhật 4 PS

Hy sinh mạng sống vì chiên (25.4.2021 – Chúa Nhật 4 PS - Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-5-2020 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Được sống dồi dào (03.5.2020 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày