Mây thẻ: Ga 10

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-4-2021 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh

Không ai cướp được chúng (27.4.2021 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông....
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-4-2021 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh

Mục tử nhân lành (26.4.2021 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-4-2021 – Chúa Nhật 4 PS

Hy sinh mạng sống vì chiên (25.4.2021 – Chúa Nhật 4 PS - Chúa Chiên Lành) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-3-2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay

Tôi là Con Thiên Chúa (26.3.2021– Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 10, 32-42 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-5-2020 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh

Không ai cướp được chúng (05.5.2020 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông....
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-5-2020

Mục tử nhân lành (04.5.2020 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày