Mây thẻ: Ga 1: 6-8.19-28

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-12-2020 – Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng

Người làm chứng (13.12.2020 – Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng, năm B) Lời Chúa: Ga 1, 6-8.19-28 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày