Mây thẻ: Ga 1: 47-51

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 29-9-2021

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2021 - Thứ Tư Tuần 26 - Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael) Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-9-2020

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2020 - Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael) Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 29/9/2018

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2018 – Thứ Bảy – Lễ Kính Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel và Raphael) Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày