Mây thẻ: Ga 1: 19-28

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-1-2021

Có một vị đang ở giữa các ông (02.01.2021 – Thứ Bảy) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2/1/2020

Có một vị đang ở giữa các ông (02.01.2020 – Thứ Năm) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2-1-2019

Có một vị đang ở giữa các ông (2.1.2019 – Thứ Tư ) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày