Mây thẻ: Ga 1: 1-18

lời chúa

Lời Chúa ngày 31-12-2020 – Thứ Năm – trong tuần Bát nhật Giáng sinh

Ngôi Lời đã thành người (31.12.2020 – Thứ Năm - trong tuần Bát nhật Giáng sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-12-2020 – Lễ ban ngày – Lễ Chúa Giáng Sinh

NGÔI LỜI ĐÃ THÀNH NGƯỜI (25.12.2020 - Lễ ban ngày - Lễ Chúa Giáng Sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31/12/2019

Ngôi Lời đã thành người (31.12.2019 – Thứ Ba - Ngày VII trong tuần Bát nhật Giáng Sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 31/12/2018

  Ngôi Lời đã thành người (31.12.2018 – Thứ Hai - Ngày VII trong tuần Bát nhật Giáng Sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 25/12/2018

Ngôi Lời đã thành người (25-12-2018 Lễ ban ngày - lễ Giáng Sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Lịch trực tuyến Thánh lễvideo

Lịch trực tiếp Thánh Lễ hôm nay

Trực tiếp Thánh Lễ - Thánh lễ Trực tuyến hôm nay Trực tiếp Thánh Lễ ngày 18-10-2021 - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng Lưu...