Mây thẻ: Ga 1

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 29-9-2021

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2021 - Thứ Tư Tuần 26 - Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael) Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-8-2021 – Thứ Ba Tuần 21 thường niên

Cứ đến mà xem (24-8-2021 – Thứ Ba Tuần 21 TN: Thánh Barthôlômêô, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 1, 45-51 Khi ấy, ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: “Ðấng mà sách Luật Môsê và các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-1-2021 – Chúa Nhật 2 TN

ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI (17.01.2021 – Chúa Nhật 2 TN, Năm B) Lời Chúa: Ga 1, 35-42 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giêsu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-1-2021

Có một vị đang ở giữa các ông (02.01.2021 – Thứ Bảy) Lời Chúa: Ga 1, 19-28 Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-12-2020 – Thứ Năm – trong tuần Bát nhật Giáng sinh

Ngôi Lời đã thành người (31.12.2020 – Thứ Năm - trong tuần Bát nhật Giáng sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-12-2020 – Lễ ban ngày – Lễ Chúa Giáng Sinh

NGÔI LỜI ĐÃ THÀNH NGƯỜI (25.12.2020 - Lễ ban ngày - Lễ Chúa Giáng Sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-9-2020

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2020 - Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael) Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-8-2020 – Thứ Hai – Thánh Batôlômêô, tông đồ

Cứ đến mà xem (24.8.2020 – Thứ Hai - Thánh Batôlômêô, tông đồ) Lời Chúa: Ga 1, 45-51 Khi ấy, ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: “Ðấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày