Mây thẻ: Đứng gần thập giá

lời chúa

Đứng gần thập giá (15.9.2017 – Thứ sáu: Đức Mẹ sầu bi)

Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày