Mây thẻ: Đứng dậy mà đi

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 10/12/2018

Đứng dậy mà đi (10.12.2018 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày