Mây thẻ: Đức Thượng phụ Pizzaballa

Đức Thượng phụ Pizzaballa

Khởi động lại các cuộc hành hương Thánh Địa

Khởi động lại các cuộc hành hương Thánh Địa “Đất Thánh không có khách hành hương là sự khiếm khuyết.” Đây là những lời của Đức Thượng phụ Giêrusalem nghi lễ Latinh, PierBattista Pizzaballa, khi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Bảy ngày 16-10-2021

Đừng lo (16.10.2021 – Thứ Bảy Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 8-12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy...