Mây thẻ: Đức Thượng phụ

Đức Thượng phụ Pizzaballa

Khởi động lại các cuộc hành hương Thánh Địa

Khởi động lại các cuộc hành hương Thánh Địa “Đất Thánh không có khách hành hương là sự khiếm khuyết.” Đây là những lời của Đức Thượng phụ Giêrusalem nghi lễ Latinh, PierBattista Pizzaballa, khi...
Sau 7 tháng đình chỉ, Giáo phận Baghdad của Iraq cử hành lại Thánh lễ có giáo dân

Sau 7 tháng đình chỉ, Giáo phận Baghdad của Iraq cử hành lại Thánh...

Đức Thượng phụ Công giáo Can-đê ở Iraq thông báo mở cửa lại các nơi thờ phượng, dù phải hạn chế số người và tuân thủ các quy tắc y tế. Iraq là một trong...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày