Mây thẻ: Đức Thánh Cha tiếp Hội Đồng Tòa Thánh về văn hóa

Tiếp kiến chung của ĐTC 21/8/2019

Đức Thánh Cha tiếp Hội Đồng Tòa Thánh về văn hóa

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa sáng 18-11-2017, ĐTC tái khẳng định những nguyên tắc căn bản trong việc đối thoại với thế giới trước những tiến bộ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày