Trang nhà mây thẻ Đức Thánh Cha phong chức Linh Mục

Mây thẻ: Đức Thánh Cha phong chức Linh Mục

Đức Thánh Cha phong chức Linh Mục cho 16 Thầy Phó Tế

Đức Thánh Cha phong chức Linh Mục cho 16 Thầy Phó Tế

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong cương vị Giám mục Roma, sẽ truyền chức linh mục cho 16 thầy phó tế, trong đó 11 tân chức thuộc giáo phận Roma, vào Chúa Nhật Chúa Chiên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày