Mây thẻ: Đức Thánh Cha Phanxicô thăm chilê

Cử chỉ tuyệt vời của ĐTC trong ngày lễ bổn mạng

Chilê chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Phanxicô

Không đầy hai tuần trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Chilê, hơn 2.500 sinh viên ở Chilê đã tham gia sứ vụ phục vụ các cộng đoàn Công giáo ở nông thôn. Các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Lịch trực tuyến Thánh lễvideo

Lịch trực tiếp Thánh Lễ hôm nay

Trực tiếp Thánh Lễ - Thánh lễ Trực tuyến hôm nay Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần...