Mây thẻ: Đức Thánh Cha bổ nhiệm

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Tổng Thư ký Bộ Kinh tế Tòa Thánh

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Tổng Thư ký Bộ Kinh tế Tòa Thánh

ĐTC bổ nhiệm ông Maximino Caballero Ledo làm Tổng Thư ký Bộ Kinh tế Tòa Thánh Vatican News (4.8.2020) – "Trong tất cả các cơ hội nghề nghiệp khác mà tôi có thể tưởng tượng,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày