Mây thẻ: ĐỨC THÁNH CHA 2017

Sứ điệp Video Đức Thánh Cha gửi Venezuela

Đức Thánh Cha góp tượng trưng 25 ngàn Euro để chống đói

VATICAN. ĐTC đã đóng góp tượng trưng 25 ngàn Euro cho tổ chức Lương Nông Quốc Tế, gọi tắt là FAO, để góp phần trợ giúp dân chúng tại miền Đông Phi châu đang...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày