Trang nhà mây thẻ ĐỨC ÔNG VINH SƠN ĐẶNG VĂN TÚ

Mây thẻ: ĐỨC ÔNG VINH SƠN ĐẶNG VĂN TÚ

video

Trực tiếp: 50 Năm Hồng Ân Linh Mục ĐỨC ÔNG VINH SƠN ĐẶNG VĂN...

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Kim Khánh Linh Mục của Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú sẽ cử hành tại nhà nguyện Tòa Giam Mục Xuân Lộc vào lúc 10h00' Chúa nhât...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày