Trang nhà mây thẻ Đức Ông Phanxicô Cao Minh Dung

Mây thẻ: Đức Ông Phanxicô Cao Minh Dung

Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đến TGP Huế

Vào lúc 10g00 ngày 19.01.2018, Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh gồm Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức Ông Phanxicô Cao Minh Dung, Tham Tán Phủ Quốc Vụ Khanh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày