Mây thẻ: Đức Hồng Y Godfried Danneels

Đức Hồng Y Godfried Danneels

Đức Hồng Y Godfried Danneels đã qua đời ở tuổi 85

Đức Hồng Y Godfried Danneels, người Bỉ, trong nhiều năm là một trong những nhân vật thống trị Công Giáo Âu Châu, đã qua đời ở tuổi 85. Một tuyên bố trên trang web của...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày