Mây thẻ: Đức Giáo Hoàng Phaolô VI

Phaolô VI

Tòa Thánh công bố lá thư thoái vị của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI

Mười ba năm trước khi qua đời, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết thư cho Niên Trưởng Hồng Y Đoàn nói rằng nếu ngài bị bệnh nặng hoặc có những lý do đó...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày