Mây thẻ: đức cha xuân lộc

Phỏng vấn Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

Đức Cha Đinh Đức Đạo & Tấm Lòng 3 T

Thường, người ta nói cái tên nó gắn liền với cái tuổi cũng như thân phận của người đó. Hay nói cách khác, khi nhắc đến tên một người nào đó, người ta thường...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày