Mây thẻ: Đức Cha Thiệu Chúc Mẫn được trả tự do sau 7 tháng bị bắt

Đức Cha Thiệu Chúc Mẫn

Đức Cha Thiệu Chúc Mẫn được trả tự do sau 7 tháng bị bắt

ÔN CHÂU. Đức Cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn (Shao Zhumin), GM giáo phận Ôn Châu (Wenzhou) tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) bên Trung Quốc đã được trả tự do sau 7 tháng bị công an...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày