Mây thẻ: Đức cha Phòng Hưng Diệu

Giám Mục Trung Quốc hô hào yêu nước hơn yêu mến Giáo Hội, và phép nước phải trọng hơn phép đạo

Giám Mục Trung Quốc hô hào yêu nước hơn yêu mến Giáo Hội, và...

“Tình yêu dành cho quê hương phải lớn hơn tình yêu dành cho Giáo Hội; và phép nước phải trọng hơn phép đạo”, Giám Mục Trung Quốc Phòng Hưng Diệu (Fang Xingyao - 房興耀)...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày