Mây thẻ: Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục - Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyênvideo

Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục – Đức Cha Phaolô...

Truyền hình trực tiếp Thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên nguyên giám mục giáo phận Vinh vào lúc 8h30, ngày 16-6-2020 tại nhà thờ...
Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên cử hành thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục

Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên cử hành thánh lễ tạ ơn 60...

Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên cử hành thánh lễ tạ ơn 60 năm linh mục WGPV -- Vào lúc 5 giờ sáng ngày 14/5/2020, tại nguyện đường Tiền Chủng viện Xã Đoài, Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 14-10-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 14-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 28 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...