Mây thẻ: Đức Cha Lazzaro You Heung-sik

ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc, làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ

ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc, làm Tổng trưởng...

ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc, làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ Ngày 11/6/2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc, cho đến...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày