Mây thẻ: Đức cha Laurensô Chu Văn Minh từ chức

Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

Đức cha Laurensô Chu Văn Minh từ chức

Ngày 26-1-2019, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh, GM hiệu tòa Tinisa Numidia, Phụ tá Tổng giáo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày