Mây thẻ: ĐTC tại peru

ĐTC tại Chile và ngày đầu tiên tại Perù

Tường thuật các sinh hoạt ngày cuối cùng của ĐTC tại Chile và ngày...

Sáng hôm thứ sáu 19 tháng giêng ĐTC đã bắt đầu các sinh hoạt viếng thăm tại Perù, ban sáng với buổi gặp gỡ các dân tộc vùng Amazzonia, với dân chúng và viếng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày