Mây thẻ: ĐTC kêu gọi mọi người tiêm vắc-xin

ĐTC cùng các Hồng y và Giám mục ở châu Mỹ kêu gọi mọi người tiêm vắc-xin ngừa Covid-19video

ĐTC cùng các Hồng y và Giám mục ở châu Mỹ kêu gọi mọi...

ĐTC CÙNG CÁC HỒNG Y VÀ GIÁM MỤC Ở CHÂU MỸ KÊU GỌI MỌI NGƯỜI TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID-19 Vatican News (18.8.2021) - Đức Thánh Cha đã cùng với các Hồng y, Giám mục khắp...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày