Mây thẻ: Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

Thánh lễ truyền chức Linh Mục tại Tổng Giáo Phận Boston – Ma –...

Vào lúc 10h sáng ngày 19 tháng 5 năm 2018, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế, Đức Hồng y Seán P. O’Malley O.F.M., Tổng Giám Mục TGP...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày