Mây thẻ: Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Dòng MẾN THÁNH GIÁ MỸ THO 382, QL 1A, P.4, Tp. Tân An Long An ----ooo---- CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho trân trọng báo tin: Nữ tu Maria NGUYỄN THỊ MỸ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày