Mây thẻ: Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Thánh Lễ Tuyên Khấn Của 27 Nữ Tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng...

Vào lúc 8g00, sáng thứ Bảy, ngày 11.08.2018, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vui mừng đón nhận 27 nữ tu tuyên khấn lần đầu. Thánh lễ tuyên khấn do Đức cha Gioan...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày