Mây thẻ: Dòng Donboso

Thánh Lễ truyền chức linh mục tại Dòng Donboso

Thánh Lễ truyền chức linh mục tại Dòng Donboso 28/7/2018

Kể từ sáng hôm nay, Hội Thánh nói chung và Dòng Donbosco nói riêng có thêm 11 mục tử góp phần mình trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, cách riêng cho người trẻ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày