Mây thẻ: Dòng Cát Minh Têrêsa

video

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy phó tế người Việt...

Đức Giám Mục Tổng Giáo Phận Manila, Philippines sẽ Phong Chức Linh Mục cho Thầy Sáu Joseph Mary Dương Đức Nghĩa ( Thuộc Dòng Cát Minh Têrêsa ) tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày