Mây thẻ: đoàn ngoại giao Tòa Thánh tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Nhà thờ chính tòa Hà Nội

Toàn văn bài chia sẻ của Đức Ông Antoine Camilleri, trưởng phái đoàn ngoại...

Thực sự đây là đặc ân cho con được cử hành Thánh lễ trong ngôi nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Thật là vinh hạnh cho con được đồng tế với các Đức Giám...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày