Mây thẻ: đi tu

MTG Vinh: Thông báo tuyển sinh năm 2020

MTG Vinh: Thông báo tuyển sinh năm 2020

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Tel. 0238 386 1238 | Email: hdmtgvinh@gmail.com THÔNG BÁO V/v Tuyển sinh ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Vinh 2020 Kính gửi: quý cha, quý tu sĩ,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày