Mây thẻ: ĐHY Krajewski

Thánh lễ an táng cha Roberto Malgesin

Thánh lễ an táng cha Roberto Malgesin

ĐHY Krajewski thay mặt ĐTC chia buồn với cộng đoàn và cầu nguyện cho cha Roberto Malgesini Sáng thứ Bảy 19/9, trong Thánh lễ an táng cha Roberto Malgesini tại nhà thờ chính tòa Como,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày