Mây thẻ: ĐHY Farrell

ĐHY Farrell chủ sự buổi cầu nguyện cho sự chung sống hòa bình tại Hoa Kỳ

ĐHY Farrell chủ sự buổi cầu nguyện cho sự chung sống hòa bình tại...

Chiều ngày 05/06, Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ai Len, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã chủ sự buổi cầu nguyện do cộng đoàn thánh Egidio...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày