Mây thẻ: ĐGH tiếp Hội nghị về nạn bài người nước ngoài

Cử chỉ tuyệt vời của ĐTC trong ngày lễ bổn mạng

ĐGH tiếp Hội nghị về nạn bài người nước ngoài

ĐTC kêu gọi các nhà giáo dục, các nhân viên truyền thông và các vị lãnh đạo tôn giáo tăng cường hoạt động để chống lại trào lưu bài người nước ngoài, kỳ thị...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày