Mây thẻ: đến và ở lại

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 26/5/2019

Đến và ở lại (26.5.2019 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 14,23-29 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha...
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa Thứ Hai Tuần 5 Phục sinh 30.4.2018

Yêu mến, đến và ở lại Lời Chúa: Ga 14, 21-26     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày