Mây thẻ: Đêm Vọng Phục Sinh

trực tiếp canh thức vượt qua 2021video

trực tiếp canh thức vượt qua 2021

CANH THỨC VƯỢT QUA do ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng chủ sự lúc 20:00 thứ Bảy ngày 3-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-4-2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh

Mặt trời hé mọc (03.4.2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh) Lời Chúa: Mc 16, 1-8 Hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày