Mây thẻ: Đêm Nhạc Giáng Sinh 2021

Trực tiếp Giáng Sinh 2021video

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-12-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-12-2021 – Thánh lễ trực tuyến Giáng Sinh 2021 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực...
Trực tiếp Giáng Sinh 2021video

Trực tiếp Đêm Nhạc Giáng Sinh 2021

Trực tiếp Đêm Nhạc Giáng Sinh 2021 vào lúc: 18h30, 20h00 đêm ngày 24-12-2021 ***Thông công Thánh Lễ ấn chọn khung giờ bên dưới! 17h30: Thánh lễ (ĐL, TGP Huế diễn nguyện,  18h10: Thánh lễ...
Trực tiếp Giáng Sinh 2021video

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 24-12-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 24-12-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một...
Lịch lễ Giáng Sinh năm 2021

Lịch lễ Giáng Sinh năm 2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-12-2021 – Thánh lễ trực tuyến Giáng Sinh 2021 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực...
Tâm tình Giáng Sinh 2021 của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiênvideo

Tâm tình Giáng Sinh 2021 của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Tâm tình Giáng Sinh 2021 của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên
Trực tiếp Giáng Sinh 2021video

Trực tiếp Giáng Sinh 2021

Trực tiếp Giáng Sinh 2021 Trực tiếp Thánh Lễ ngày 25-12-2021 – Thánh lễ trực tuyến Giáng Sinh 2021 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày