Mây thẻ: Để trẻ em đến với Thầy

lời chúa

Lời Chúa ngày 17/8/2019 – Thứ Bảy Tuần 19 TN

Để trẻ em đến với Thầy (17.8.2019 – Thứ Bảy Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 18/8/2018

Để trẻ em đến với Thầy (18-8-2018 – Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày