Mây thẻ: Đáp Ca Chúa Nhật 23

Thánh Vịnh 94 – Thái Nguyên

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người núi đá độ trì ta. vào trước Thiên Nhan ta dâng lời cảm mến, cùng tung hộ theo muôn tiếng đàn Thanh Vinh 94...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày