Mây thẻ: Đáp Ca Chúa Nhật 22

Thánh Vịnh 62 – Thái Nguyên

một mình Chúa con mãi đợi trông, một mình Chúa con luôn khát mong, tâm hồn con tháng năm mỏi mòn, như đất đai khô cằn trông trời mưa rơi Thanh Vinh 62

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày