Mây thẻ: Dao Kim PDF

Xin thương đỡ nâng pdf

Xin thương đỡ nâng pdf  - Dao Kim Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ Xin thuong do nang

Như tấm bánh này pdf

Như tấm bánh này pdf - Dao Kim Nhu tam banh nay

Chúa sẽ đến – dao Kim

Chúa sẽ đến - dao Kim Chua se den - Dao Kim

Hướng tâm hồn lên – Dao Kim

Hướng tâm hồn lên - Dao Kim Huong tam hon len - Dao Kim

Xin Thương Nghe – Dao Kim

Đây giọt rượu nho và tấm bánh trắng thơm tin tuyền. Xin cùng dâng lên trọn kiếp sống với bao ước nguyện Xin Thuong Nghe - Dao Kim

Con Dâng Lên Ngài – Dao Kim

Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền Con Dang Len Ngai - Dao Kim

Xin Mở Miệng Con PDF

Xin Mở Miệng Con PDF - Dao Kim Xin Mo Ming Con - Dao Kim

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày