Mây thẻ: Đảng Việt Nam

Có những người Mẹ như thế

Có những người Mẹ như thế

Nếu có những người mẹ sẵn sàng giết con để được sống, còn có người mẹ cố sống để đòi mạng sống cho con; nếu có những người mẹ bất công với sự sống đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 27-9-2021

Người nhỏ nhất (27.9.2021 – Thứ Hai Tuần 26 TN - Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục) Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các môn...